Ürün ve Hizmetler > Çakıl Mozaik

Tarihçe

MÖ. 3000 yılı başlarında Persepolis sarayı platformundaki desenli çakıl döşeme, mozaik sanatının ilk örneği olarak kabul edilir.

Daha sonra sırasıyla Gordion, Assos, Teos, Erytrai, Tarsus ve Bergama'da bu sanata rastlanmaktadır.

Çakıl mozaik sanatının eski dönemlere ait en güzel örneklerinden biri kuzey Yunanistan'daki Olynthos'ta yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış olup MÖ. V.yy. tarihlidir.

 

M.Ö IV.yy.'da Makedonya/Pella'da renkli çakıllarla yapılmış, Dionysus'un aslan avını tasvir eden çakıl mozaik yer döşemesi günümüze kadar korunmuş en iyi örnektir.

Çakıl mozaik, uygulandığı yöredeki malzeme çeşitliliğine göre değişik renk ve formlarda özellikle 18.yy başlarından itibaren bitkisel ve geometrik desenlerle Akdeniz mimarisinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak değerinden hiçbir şey kaybetmeksizin günümüze kadar gelebilmiş bir el sanatıdır.

Çakıl mozaik sanatı halk dilinde; Podima döşeme, Çakıl kakma, Rodos bezemesi, Karfato, çivileme gibi isimlerle de anılmaktadır.

Çakıl mozaik sanatında kullanılan taşların tamamı doğal form ve renklerde olup geçen 5000 yılda olduğu gibi bugün de tek tek elle toplanıp tek tek elle dizilmektedir.